Menu pomocnicze

Obowiązek dotyczący złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz spalania paliw

Od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz spalania paliw.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

 1. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, czyli przez internet- za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu- jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji, w celu jej złożenia można wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl.

 

 1. W FORMIE PAPIEROWEJ, wypełniony dokument można złożyć osobiście
  w Urzędzie Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki lub wysłać listownie. Formularze w formie pdf znajdują się na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
  W zakładce do pobrania:

 

 • Formularz A- Budynki i lokale mieszkalne.
 • Formularz B- Budynki i lokale niemieszkalne.

 

TERMINY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed
1 lipca 2021 roku należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

 

Dla nowego źródła ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2020 roku termin
na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

 

CO ZAWIERA DEKLARACJA

Zgodnie z Ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę właściciela lub zarządcy lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. Adres nieruchomości w której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 3. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw, jak również informacje o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 4. Numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy nieruchomości (opcjonalnie).

 

PAMIĘTAJMY ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE!

 

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

 

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronach internetowych:

http://www.gunb.gov.pl

http://www.zone.gunb.gov.pl

lub w Inspektoracie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Pankach ul Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, tel. 034 317 90 35 wew. 30

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry