Menu pomocnicze

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

Powyższe zmiany regulują:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz.1105);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126);

 

Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

1. Podatek od nieruchomości 

 • IN-1 za 2019 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki
 • ZIN-1 za 2019 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZIN-2 za 2019 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZIN-3 za 2019 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • DN-1 za 2019 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZDN-1 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZDN-2 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

2. Podatek rolny

 • IR-1 za 2019 - Informacja o gruntach - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki
 • ZIR-1 za 2019 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZIR-2 za 2019 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZIR-3 za 2019 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • DR-1 za 2019 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZDR-1 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZDR-2 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki 

3.  Podatek leśny

 • IL-1 za 2019 – Informacja o lasach – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki
 • ZIL-1 za 2019 - załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZIL-2 za 2019 - załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZIL-3 za 2019 - załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • DL-1 za 2019 – Deklaracja na podatek leśny – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZDL-1 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

 • ZDL-2 za 2019 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. przeznaczony do składania w gminie Panki

Przewiń do góryPrzewiń do góry