Menu pomocnicze

OGŁOSZENIE - możliwości złożenia wniosków w celu oszacowania wysokości strat w uprawach zbóż

W zawiązku z wystąpieniem na terenie Gminy Panki niekorzystnego zjawiska klimatycznego -nawalnych deszczy, informujemy o możliwości złożenia wniosków w celu oszacowania wysokości strat w uprawach zbóż.

Warunkiem przystąpienia przez komisje do oszacowania strat jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o oszacowanie zakresu  i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych nawalnym deszczem.

Wniosek powinien zawierać dane o wszystkich uprawach łącznie z tymi, w których nie wystąpiły szkody.

Szkody należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Pankach  ul. Tysiąclecia 5, 42- 140 Panki, pokój nr 14. Telefon do kontaktu 34 317 90 35 wew. 27 lub 793 563 350

Komisja ds. szacowania strat, powołana zarządzeniem Wojewody Śląskiego dokona oceny strat w terenie przed zbiorem uprawy.

W załączeniu do pobrania druk zgłoszenia szkody.

PDFwniosek o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym (154,74KB)

PDFoświadczenie nr 1 (118,33KB)

PDFoświadczenie o poniesionych szkodach w środkach trwalych (55,30KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry