Menu pomocnicze

Dofinansowanie klubu dziecięcego, z programu „MALUCH+” 2022–2029

Logotyp Przedszkole.jpeg

KLUB BYSTRZAKA”

42-140 Panki, ul. 1-go Maja 7A

Gmina Panki informuje o otrzymaniu dofinansowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS), budżetu państwa.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Pankach i utworzenie w jego pomieszczeniach klubu dziecięcego. W wyniku prowadzonych w ramach dofinansowania prac budowlanych w istniejącym budynku przedszkola zostanie wydzielone i dostosowanie oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenie dla klubu dziecięcego zapewniające opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z nowym węzłem sanitarnym, szatniami, pomieszczeniami technicznymi, ciągami komunikacyjnymi, niezbędnymi instalacjami technicznymi i kuchnią zapewniającą świeże zdrowe posiłki dla najmłodszych. Wsparciem finansowym objęte będzie również funkcjonowanie klubu dziecięcego przez okres 3 lat od jego utworzenia.

Grupę docelową stanowią najmłodsi mieszkańcy Gminy Panki, ościennych Gmin
i obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich rodzice i opiekunowie, którzy zostaną objęci wsparciem poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach projektu zostanie utworzone 20 miejsc opieki w klubie dziecięcym, których funkcjonowanie będzie dofinansowane w okresie 36 miesięcy.

 

Wartość zadania:                                                                                                   587 686,01 zł.

 

Wartość dofinansowania z UE:                                                                        99 280,00 zł

w tym współfinansowane z krajowych środków europejskich:    17 354,14 zł

 

Wartość dofinansowania z KPO:                                                                 488 406,01 zł

w tym środki budżetu państwa:                                                                    58 406,01 zł

 

 

 

 

#NextGenerationEU

Przewiń do góryPrzewiń do góry