Menu pomocnicze

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

czyste powietrze baner.jpeg

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Oo 3 stycznia 2023 roku podwyższono wysokość progów dochodowych uprawniających do uzyskania dotacji z Programu Czyste Powietrze, odpowiednio:

  • poziom podstawowy – do 135 000 zł - maksymalna kwota dotacji to 66 000 zł.
  • poziom podwyższony – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym maksymalna kwota dotacji to 99 000 zł.
  • poziom najwyższy – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w jednoosobowym - maksymalna kwota dotacji to 135 000 zł.

Program przewiduje również dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku, do kwoty 1 200 zł.

czyste powietrze zmiany 2023.jpeg

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

CzP Wysokość dotacji.jpeg

Kluczowe zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia:

  • Progi dochodowe wzrosną z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
  • Progi dochodowe wzrosną z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł
  • Będzie można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu
  • Środki trafią do wykonawców prac, a 1. transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu

Wnioski w nowej wersji Programu Czyste Powietrze będzie można składać już od 3 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.krakow.pl/

 

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry