Menu pomocnicze

Nabór ankiet informacyjnych na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej i pomp ciepła

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Gmina Panki przystępuje do projektu mającego na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje proekologiczne w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne – Klaster Aglomeracji Częstochowskiej (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

Ø  zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

Ø  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej,

Ø  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

Ø  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie parasolowym powinny w terminie do dnia 09 lutego 2024 r. zgłosić się do Urzędu Gminy Panki, pok. nr 10, w celu złożenia ankiety informacyjnej. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ankieta informacyjna oraz wzór umowy użyczenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Panki oraz w siedzibie Urzędu, pok. nr 10

Ankiety złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć ankietę/deklarację, należy łącznie spełnić kilka warunków:

v  być właścicielem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Panki, który najpóźniej w czasie montażu urządzeń będzie zamieszkały ponieważ efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,

v  nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej pod adresem przypisanym do budynku w którym zainstalowane zostanie OZE,

v  posiadać prawo dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Panki,

v  nie zalegać z żadnymi płatnościami na rzecz Gminy Panki,

v  wypełnić i złożyć deklarację/ankietę udziału w programie,

v  podpisać umowę użyczenia nieruchomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr: 34 317 90 35 wew. 30 lub 46.

 

DOCXAnkieta informacyjna - mieszkaniec B2.2.2.docx (37,87KB)

PDFAnkieta informacyjna - mieszkaniec B2.2.2.pdf (291,52KB)

DOCXUmowa użyczenia na potrzeby KPO.docx (26,29KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry