Menu pomocnicze

KOMUNIKAT !!! - o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki

 

Wójt Gminy Panki informuje mieszkańców msc. Konieczki od nr 34 do 72A, o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2022r. poz 2519 z późn. zm.

W związku z powyższym wyznacza się ostateczny termin do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz podpisanie umowy na odbiór ścieków do dnia 17 listopada 2023 r.

Jednocześnie informuję, że art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2151 z późn. zm.) - kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

Przewiń do góryPrzewiń do góry