Menu pomocnicze

„NARODOWE CZYTANIE W PANKACH”

Rokrocznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zachęca do wzięcia udziału w akcji Narodowego Czytania. Akcja została rozpoczęta w 2012 roku wspólnym czytaniem epopei narodowej Adama Mickiewicza – pt. „Pan Tadeusz”. Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach po raz trzeci podejmie się organizacji tej uroczystości.

Zeszły rok sejm ustanowił Rokiem Romantyzmu w  związku z czym lekturą Narodowego Czytania były „mickiewiczowskie” „Ballady i romanse”. W siedzibie GBP w Pankach akcja odbyła się głównie z udziałem dzieci i  młodzieży. Po przeczytaniu wybranych utworów poetyckich młodzi ludzie zapoznali się z życiorysem Adama Mickiewicza, wysłuchali pogadanki na temat polskiego Romantyzmu i dokonali interpretacji utworów: „Powrót Taty” i   „Pani Twardowska”.  W 2021 roku pracownicy GBP w Pankach nagrali we własnej interpretacji akt 12, scenę 7 utworu pt. „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej i zamieścili przedstawienie w mediach społecznościowych.

Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W  wydanej w 1888 roku w Warszawie powieści bardzo ważnym bohaterem  jest przyroda. Kontakt z nią jest ważny dla wszystkich pozytywnych bohaterów. Pisarka nadaje duże znaczenie puszczy i  rzece, zanurza czytelnika w słoneczne, nadniemeńskie krajobrazy.

Z tego powodu w tym roku po raz pierwszy wychodzimy z Narodowym Czytaniem poza mury biblioteki. Serdecznie zapraszamy w sobotę 9 września 2023 roku na plac przy stawie w  Pankach (42-140 Panki, ul. 1 Maja). Zaczynamy o godzinie 15.00.

W malowniczej wiejskiej scenerii, w  strojach z  epoki fragmenty utworu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej przybliżą nam: Wójt i Sekretarz Gminy Panki, dyrektorki placówek oświatowych z terenu gminy i  proboszcz tutejszej parafii.

Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w  konkursie wiedzy o życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej. Zachęcamy do zabrania ze sobą prywatnych egzemplarzy „Nad Niemnem”, aby je oznaczyć pamiątkową pieczątką, którą jak co roku dostarczy bibliotece Kancelaria Prezydenta RP.

Eliza Orzeszkowa - kopia.jpeg

Przewiń do góryPrzewiń do góry