Menu pomocnicze

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w lutym

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien:

- w terminie od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023r. wynosi:
110,00zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.
w budynku Urzędu Gminy Panki. Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku oraz dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2022.

Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Panki (pokój nr. 6) lub na stronie internetowej (plik PDF poniżej).
Dodatkowych informacji udziela: Edyta Łabuza (pokój nr. 6, tel. 34 317-90-35 wew.37)

Załącznik do pobrania :

PDFwniosek-akcyza.pdf (871,24KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry