Menu pomocnicze

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki – etap II Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

flaga i godło.jpeg

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki – etap II dofinansowany ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie      2 850 000,00 zł

Całkowita wartość projektu       3 370 200,00 zł

Zakres robót obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Konieczki Gmina Panki

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1 663 mb.

- Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 759 mb.,

- Przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 658 mb,

- Przepompownia  ścieków P2 – ilość 1 szt.,

- Odbudowa konstrukcji drogi wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - o powierzchni ok. 935m2

polski ład stopka.jpeg

Przewiń do góryPrzewiń do góry