Menu pomocnicze

UJĘCIE WODY PITNEJ WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PANKI PRZY ULICY DWORCOWEJ

Zgodnie z decyzją Starosty Kłobuckiego o pozwoleniu na budowę ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody ruszyły prace przy ulicy Dworcowej w Pankach. Do poboru wód podziemnych wykorzystane zostaną wykonane wcześniej dwie studnie głębinowe o planowanym rocznym poborze wody na poziomie 315 tys. m3 na rok. Do odbiorców indywidualnych trafiać będzie woda poddana procesowi ozonowania z zastosowaniem technologii wykorzystującej ozon. Proces oczyszczania wody będzie więc procesem ekologicznym z wykorzystaniem powietrza oraz energii elektrycznej bez dozowania związków chemicznych wspomagających utlenianie zanieczyszczeń.

W pierwszej kolejności miejscowościami przewidzianymi do zaopatrzenia w wodę z nowo budowanego ujęcia są: Jaciska, Konieczki, Koski, Panki, Zwierzyniec Trzeci, Żerdzina, Ślusarze. Plany inwestycyjne zakładają jednak dalszą rozbudowę ujęcia, tak aby z istniejących studni zaopatrywane mogły być pozostałe miejscowości  z terenu Gminy Panki. Dzięki realizowanej inwestycji i dalszej jej rozbudowie możliwe będzie ostatecznie uniezależnienie się Gminy od pobierania wody z ujęć zewnętrznych.

Łączna wartość zadania wyceniona została na kwotę: 3 119 993,00 zł.

Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na koniec 2022 roku.

woda.png

20221025_111029.jpeg

20221025_111142.jpeg

20221028_104154.jpeg

20221117_160245.jpeg

20221028_104212.jpeg

Przewiń do góryPrzewiń do góry