Menu pomocnicze

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki - etap II

nagłówke.png

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” w ramach działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”
dla poddziałania 4.3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Panki
Wartość całkowita projektu: 879 728,47 zł        
Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 722 910,00

 

Termin realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu 29-12-2020r.

Planowany termin zakończenia 31-12-2022r.

 

Głównym zadaniem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Panki w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, ograniczenia niskiej emisji oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie niskiej emisji do atmosfery.
 

Realizacja projektu przewiduje:

 • docieplenie ścian zewnętrznych elewacji: północno-zachodniej, północno-wschodniej oraz części elewacji południowo-zachodniej styropianem fasadowym grafit. o gr. 15 cm,
 • modernizację przegrody ściany piwnic podziemna płytami XPS gr. 100 mm,
 • wymianę stolarki drzwiowej na elewacji północno – zachodniej,
 • wymianę instalacji CO i CWU i montaż nowej wraz z grzejnikami i zaworami termostycznymi,
 • likwidację istniejącego starego nie ekologicznego kotła na paliwo stałe,
 • montaż instalacji wysokotemperaturowych pomp ciepła powietrze woda z ekologicznym czynnikiem roboczym R290, sterowanymi poprzez automatykę pogodową z czujnikami zanurzeniowymi i temperatury zewnętrznej,
 • wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnicy głównej R1 oraz przebudowa istniejącej rozdzielnicy głównej budynku RG dla obsługi instalacji pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej,
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min 22,77 kWp.

 

Przewidywane efekty realizacji inwestycji:

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 543,3m2,
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 46,67725 tony równoważnika CO2,
 • Szacowany roczny stopień redukcji PM 10: 0,16257 tony/rok,
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt.,
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 2 szt.,
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 179,50 GJ/rok,
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 23,11 MWht/rok,
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,07 MWt,
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 19,95 MWhe/rok,
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,02277 MWe,
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 146 111,22 kWh/rok.
Przewiń do góryPrzewiń do góry