Menu pomocnicze

Budowa ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW)

EFS kolor.jpeg

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu „Zwiększenie ilości ludności wiejskiej z terenu Gminy Panki korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Konieczki oraz zapewnienia dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej na terenie gminy poprzez budowę ujęcia wody w miejscowości Panki wraz ze stacją uzdatniania” współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu przewiduje:

  • budowę zbiorczego systemu odprowadzania ścieków w wyniku którego 371 mieszkańców zyska możliwość korzystania z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej,
  • budowę ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)w wyniku, którego 1 566 osób uzyska dostęp do ulepszonej infrastruktury wodociągowej,

Przewidywane wyniki / efekty operacji:

  1. Wyposażenie i budowa systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km) - 1,642 km, 
  2. Budowa ujęcia wody - 1 szt,
  3. Budowa stacji uzdatniania wody – 1szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania      2 000 000,00    PLN

Przewiń do góryPrzewiń do góry