poniedziałek, 19, luty 2018 07:08

Kurenda dot. odpadów komunalnych

Przypomina się o terminowym regulowaniu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty należy przekazywać na konto bankowe Gminy Panki nr 21 8248 1012 1101 0000 0013 0001. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminie do 20 każdego miesiąca. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy. W dniach 13 (wtorek) i 14 (środa) marca 2018 r. odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów RTV i AGD (pralki, lodówki, mikrofalówki, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, grzejniki elektryczne, tostery, frytkownice, młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki elektryczne, maszyny do szycia, odkurzacze, żelazka, gadżety elektroniczne, telefony komórkowe, telewizory, komputery, instrumenty muzyczne, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, płyty CD i DVD, urządzenia klimatyzacyjne, termostaty, narzędzia do koszenia trawy a także wiertarki, zegarki, świetlówki, żarówki energooszczędne i termometry rtęciowe. Zgromadzone odpady należy dostarczyć na miejsce zbiórki według poniższego harmonogramu:   W DNIU 13 MARCA 2018 ROKU: - OSP Janiki (miejscowości Janiki i Ślusarze) godz. 8:00 – 8:40 - OSP Aleksandrów (miejscowość Aleksandrów) godz. 9:00 – 9:40 - OSP Kostrzyna (miejscowości Kostrzyna i Kotary) godz. 10:00 – 10:40 - OSP Cyganka (miejscowości Cyganka i Pacanów) godz. 11:00 – 11:40 - OSP Zwierzyniec Trzeci (miejscowość Zwierzyniec Trzeci) godz. 12:00 – 12:40 - OSP Konieczki (miejscowość Konieczki) godz. 13:00 – 13:40   W DNIU 14 MARCA 2018 ROKU: - OSP Kałmuki (miejscowość Kałmuki) godz. 8:00 – 8:40 - OSP Praszczyki (miejscowość Praszczyki) godz. 9:00 – 9:40 - OSP Panki (miejscowość Panki) godz. 10:00 – 10:40 - przy placu zabaw obok posesji nr 12 w miejscowości Żerdzina (miejscowości Jaciska, Żerdzina i Koski) godz. 11:00 – 11:40 - OSP Kawki (miejscowość Kawki) godz. 12:00 – 12:40   PO PRZECZYTANIU PROSZĘ PODAĆ SĄSIADOWI !!!  

Kurenda dot. odpadów komunalnych / Czytaj więcej...

wtorek, 13, luty 2018 10:52

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.   W ostatnim konkursie, reprezentujący województwo śląskie w centralnym finale Arkadiusz Parkitny z Konieczek (gmina Panki, powiat kłobucki) zajął trzecie miejsce i otrzymał nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Jednocześnie wygrał w publicznym głosowaniu internautów przeprowadzonym, podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu Telewizji Interaktywnej AgroNews.com.pl. W Internetowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 rolnik ze śląskiego otrzymał 25 procent głosów - głosowało na niego 12 tys.877 głosów. Każdy głosujący mógł głosować tylko raz. Pokonał tym samym zwycięzców konkursu "Bezpiecznego Gospodarstwo Rolne" wybranych wcześniej przez fachowców i ekspertów.   Systematyczna prewencja wypadkowa, prowadzona przez instytucje rolnicze przynosi widoczne efekty - na terenie woj. śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 33 proc. Prewencja jest jednym z kilku głównych ustawowych zadań realizowanych przez KRUS.   Ważne terminy: 31 marca - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie 25 maja - zakończenie etapu regionalnego konkursu czerwiec - zakończenie etapu wojewódzkiego 9 - 27 lipca - wizytacja gospodarstw finałowych     Regulamin: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2018/Regulamin_BGR_2018.pdf     Patroni Medialni: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2018/Patroni_medialni_BGR_2018.pdf      

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" / Czytaj więcej...

czwartek, 08, luty 2018 19:58

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE PANKI

8 lutego br. w Restauracji Athena w Pankach odbyła się wyjątkowo miła uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy Panki – Bogdan Praski, Przewodnicząca Rady Gminy – Urszula Bujak oraz Zastępca Kierownika USC w Pankach –  Krystyna Kubat wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali również kwiaty i pamiątkowe prezenty. Po uroczystym obiedzie i odśpiewaniu tradycyjnego sto lat Małżonkowie opowiadali jaka jest recepta na wspólne, szczęśliwe przeżycie 50 lat. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, tak pięknych okazji do świętowania.    

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE PANKI / Czytaj więcej...

wtorek, 30, styczeń 2018 18:31

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Celem programu jest spowodowanie oczyszczenia terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych azbestem, spowodowanie likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie do spełnienia nakazów ochrony środowiska, stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.   W 2018 r. obowiązują następujące terminy naboru wniosków oraz zakończenia zadań: • Termin składania wniosków: do 30.04.2018 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane • Termin zakończenia zadań: 30.09.2018 r.   Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty: - Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków. - Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.   Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2018 r.   Więcej informacji: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2207-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-usuwaniem-i-unieszkodliwieniem-azbestu.html http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=4&id=677&x=83  

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest / Czytaj więcej...

piątek, 19, styczeń 2018 07:05

Plebiscyt "Osobowość roku 2017"

Miło nam poinformować, że Pan Krzysztof Świtalski, mieszkaniec Panek, fotograf, został nominowany za bezgraniczne oddanie swojej pasji jaką jest fotografia i lokalna historia oraz uwiecznianie dla przyszłych pokoleń ważnych miejsc na mapie powiatu kłobuckiego.         Wystarczy zagłosować poprzez SMS pod nr 72355 o treści KD.152   Głosowanie potrwa do 31 stycznia, do godz. 22.00.   Zachęcamy Państwa do oddania głosów!  

Plebiscyt "Osobowość roku 2017" / Czytaj więcej...

środa, 17, styczeń 2018 19:49

Bezpieczne ferie 2018

Od 29 stycznia dzieci z województwa śląskiego rozpoczną zimowy wypoczynek. Dla najmłodszych to czas relaksu i zabawy – dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, okres wzmożonej pracy. Dlatego od 12 stycznia z inicjatywy wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka rusza akcja „Bezpieczne ferie 2018”, której celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Do 26 lutego służby oraz inspekcje będą prowadzić wzmożone kontrole, a także sprawdzać miejsca zorganizowanego wypoczynku. Służby monitorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W ramach podjętych działań odbędą się m.in. kontrole sprawności technicznej autokarów, wzmożone patrole narciarskie, przeprowadzenie kwalifikacji obiektów wypoczynkowych, w tym szczególnie pod względem ich stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego. Funkcjonariusze monitorować będą również sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych, szczególnie w miejscach zabaw i dyskotekach. Służby prowadzić też będą szeroką działalność informacyjno-edukacyjną oraz profilaktyczną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.   Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/bezpieczne-wakacje-ferie/bezpieczne-ferie    

Bezpieczne ferie 2018 / Czytaj więcej...

środa, 17, styczeń 2018 18:58

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!   Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.   Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.   Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.   Co masz zrobić?   Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!   Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych. - wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208 - wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs   Informacja prasowa PKW.  

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! / Czytaj więcej...

czwartek, 11, styczeń 2018 17:24

Ogłoszenie w sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Panki podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Panki w roku 2018 wraz z wysokością wsparcia finansowego przez Gminę Panki.   Realizacja zadania publicznego pn. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej, poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, została zlecona: Klubowi Sportowemu KS Panki z siedzibą w Pankach ul. Częstochowska 15. Na wsparcie realizacji zadania publicznego przez KS Panki, została przyznana kwota 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych). Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck z siedzibą w Kłobucku ul. E. Orzeszkowej 44. Na wsparcie realizacji zadania publicznego przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, została przyznana kwota 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).  

Ogłoszenie w sprawie wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi / Czytaj więcej...

czwartek, 04, styczeń 2018 07:00

Realizacja programu Rodzina 500+ w gminie Panki w 2017 r.

Wprowadzony w kwietniu 2016 r. rządowy program Rodzina 500+, ma na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci, poprzez wypłatę comiesięcznego świadczenia wychowawczego w wysokości przewidzianej w ustawie. W gminie Panki z tej formy wsparcia w minionym roku skorzystało blisko 496 dzieci do ukończenia 18 roku życia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach w minionym roku przyjął blisko 378 wniosków. Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne, gdzie brana jest pod uwagę kolejność wpływu wniosków. Natomiast kwota, jaką wypłacono w ramach programu w 2017 r. 743.699,80 zł za miesiąc październik-grudzień. Ponadto świadczenia 500+ nie można zająć na poczet długów bądź spraw związanych z postępowaniem komorniczym, gdyż jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.    

Realizacja programu Rodzina 500+ w gminie Panki w 2017 r. / Czytaj więcej...

poniedziałek, 18, grudzień 2017 19:26

Informacja o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymają od władz publicznych dotacje na realizację zadań. Konkurs musi być ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz na tablicy ogłoszeń (w urzędzie). Ogłoszenie o konkursie może się ukazać także w prasie (lokalnej lub regionalnej), ale nie jest to obowiązkowe. Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia), tak by dać organizacjom czas na zapoznanie się z warunkami oraz wypełnienie i złożenie wniosków. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację. Ogłoszenie powinno zawierać również informacje dotyczące samego przeprowadzenia konkursu: termin składania ofert, którego nie można przekroczyć, zasady przyznawania dotacji, terminy, tryb i kryteria wyboru ofert. Dość często konkursy są organizowane w taki sposób, że dotacje może uzyskać wiele organizacji. W takim wypadku sama informacja o kwocie przewidzianej na realizację zadania niewiele powie organizacji, gdyż środki te mają być podzielone na wiele podmiotów. Stąd, aby organizacje mogły sobie uświadomić, jakie zadania i w jakich kwotach były do tej pory finansowane, w ogłoszeniu podaje się informacje na ten temat z bieżącego oraz poprzedniego roku. Oferta, którą składają organizacje w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie musi zawierać w szczególności: szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, składającej ofertę, informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze. Wzór oferty określa rozporządzenie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej). BIP UG PANKI http://www.bip.panki.pl/upload/20171218152253q3i0g2aqdyac.92

Informacja o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych / Czytaj więcej...

niedziela, 10, grudzień 2017 12:37

Uruchomiono procedurę wyboru Operatora sieci E-Region

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na: Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” łączącej miejscowości powiatów kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i Miasta Częstochowy.   Link do ogłoszenia: http://eregion.czestochowa.pl/2017/12/05/zapytanie-ofertowe-na-wybor-operatora-infrastruktury/    

Uruchomiono procedurę wyboru Operatora sieci E-Region / Czytaj więcej...

czwartek, 07, grudzień 2017 07:30

św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków

Wójt Bogdan Praski odwiedził wczoraj dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Panki. Przyprowadził ze sobą wyczekiwanego gościa – św. Mikołaja, który przyniósł maluchom worek podarków. Dzieci już od samego rana nasłuchiwały mikołajowych dzwoneczków. Św. Mikołaj rozmawiał z dziećmi i słuchał świątecznych piosenek, po czym obdarował je prezentami. Św. Mikołaj wraz z Panem Wójtem życzą wszystkim dzieciom, ich rodzicom i pozostałym mieszkańcom naszej Gminy pięknych, rodzinnych i roziskrzonych śniegiem Świąt Bożego Narodzenia oraz samych radosnych, spełniających marzenia dni w zbliżającym się 2018 roku.      

św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków / Czytaj więcej...

wtorek, 05, grudzień 2017 07:41

Warsztaty Bożonarodzeniowe

Zbliża się najpiękniejszy, najbardziej rodzinny okres w roku – Święta Bożego Narodzenia. Proponujemy, by ten wyjątkowy czas był także okazją do wspólnej zabawy i twórczego działania. Biblioteka Publiczna w Pankach serdecznie zaprasza na warsztaty  świąteczne,  w trakcie których w kameralnej i świątecznej atmosferze nauczymy się robić bożonarodzeniowe dekoracje. W dniu 12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pankach odbędą się Warsztaty Bożonarodzeniowe prowadzone pod kierunkiem Pani Anny Balas i Pani Bożeny Leszczyńskiej. W trakcie zajęć będzie wiele pięknych ozdób świątecznych. Zapraszamy wszystkie dzieci, które będą chciały wziąć udział w tych świątecznych warsztatach.  

Warsztaty Bożonarodzeniowe / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Kurenda dot. odpadów komunalnych 2018-02-19 07:08:02

Przypomina się o terminowym regulowaniu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty należy przekazywać na konto bankowe Gminy Panki godz. 11:00 – 11:40godz. 12:00 – 12:40godz. 13:00 – 13:40 al;"> tyle="ms godz. 8:00 – 8:40 - OSP Pre="mso-bidi-font-wemal;">godz. 9:00 – 9:40 - OSP Pankiont-weight: normal;0:00 – 10:40 - przy placu za (miejscowości Jaciszina i Koski) godz. 11:00 – 11:40 - OSP Kawki (miejscot: normal;">godz. 12:0  

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2018-02-13 10:51:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.   W ostatnim konkursie, reprezentujący województwo śląskie w centralnym finale Arkadiusz Parkitny z Konieczek (gmina Panki, powiat kłobucki) zajął trzecie miejsce i otrzymał nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Jednocześnie wygrał w publicznym głosowaniu internautów przeprowadzonym, podobniehttprus…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE PANKI 2018-02-08 19:58:00

8 lutego br. w Restauracji Athena w Pankach odbyła się wyjątkowo miła uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy Panki – Bogdan Praski, Przewodnicząca Rady Gminy – Urszula Bujak oraz Zastępca Kierownika USC w Pankach –  Krystyna Kubat wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali również kwiaty i pamiątkowe prezenty. Po uroczystym obiedzie i odśpiewaniu tradycyjnego sto lat Małżonkowie opowiadali jaka jest recepta na wspólne, szczęśliwe przeżycie 50 lat. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, tak pięknych okazji do świętowania.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 2018-01-30 18:31:00

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Celem programu jest spowodowanie oczyszczenia terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych azbestem, spowodowanie likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie do spełnienia nakazów ochrony środowiska, stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.   W 2018 r. obowiązują następujące terminy naboru wniosków oraz zakończenia zadań: • Termin składania wniosków: do 30.04.2018 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane • Termin zakończenia zadań: 30.09.2018 r.   Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Plebiscyt "Osobowość roku 2017" 2018-01-19 07:05:03

Miło nam poinformować, że Pan Krzysztof Świtalski, mieszkaniec Panek, fotograf, został nominowany za bezgraniczne oddanie swojej pasji jaką jest fotografia i lokalna historia oraz uwiecznianie dla przyszłych pokoleń ważnych miejsc na mapie powiatu kłobuckiego.t    

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Bezpieczne ferie 2018 2018-01-17 19:49:22

Od 29 stycznia dzieci z województwa śląskiego rozpoczną zimowy wypoczynek. Dla najmłodszych to czas relaksu i zabawy – dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, okres wzmożonej pracy. Dlatego od 12 stycznia z inicjatywy wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka rusza akcja „Bezpieczne ferie 2018”, której celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Do 26 lutego służby oraz inspekcje będą prowadzić wzmożone kontrole, a także sprawdzać miejsca zorganizowanego wypoczynku. Służby monitorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W ramach podjętych działań odbędą się m.in. kontrole sprawności technicznej autokarów, wzmożone patrole narciarskie, przeprowadzenie kwalifikacji obiektów wypoczynkowych, w tym szczególnie pod względem ich stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego. Funkcjonariusze monitorować będą również sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych, szczególnie w miejscach zabaw i dyskotekach. Służby prowadzić też będą szeroką działalność informacyjno-edukacyjną oraz profilaktyczną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.   Źródło: http://www…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! 2018-01-17 18:58:25

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!   Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.   Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.   Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.   Co masz zrobić?   Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!   Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach rajowego Biuraorczego w serwisach społecznościowych. - wersja bez tłumacza języka migowego: http httpsW.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń
Przydatne linki