wtorek, 21, marzec 2017 13:28

Konferencja "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania"

Poseł Tomasz Jaskóła, który objął patronatem wydarzenie, ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania". Konferencja odbędzie się w Częstochowie w obiekcie Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowanym przy ul. J.H.Dąbrowskiego 73 (Aula D1, II piętro)  w Częstochowie w dniu 29 marca 2017 roku. Cel konferencji to zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia mieszkańców regionu północnego województwa śląskiego. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy gminami regionu północnego województwa śląskiego w zakresie działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji. Przygotowując program staraliśmy się aby był on atrakcyjny, biorąc pod uwagę aktualne aspekty związane z procesem kontroli mieszkańców, możliwości pozyskiwania środków finansowych, wpływu na zdrowie, nowych metod monitoringu i wiele wiele innych. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nim, uczestnictwa i zabrania głosu w tej ważnej sprawie dla nas wszystkich. Konferencja jest bezpłatna.  

Konferencja "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania" / Czytaj więcej...

środa, 15, marzec 2017 11:13

Samoobrona Kobiet

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony. Każda grupa kobiet uczestniczy w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca) w wytypowanym obiekcie wojskowym w Białymstoku, Bielsku-Białej, Brzegu, Bydgoszczy, Gdyni, Giżycku, Gliwicach, Hrubieszowie, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lidzbarku Warmińskim, Łasku, Międzyrzeczu, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Sulechowie, Szczecinie, Świętoszowie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Ustce, Warszawie, Wrocławiu, Zakopanem, Zamościu i Zegrzu.   Więcej informacji: http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

Samoobrona Kobiet / Czytaj więcej...

środa, 15, marzec 2017 10:37

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie. Przede wszystkim łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek. Jeszcze rok temu, każdy kto chciał otrzymać taki dostęp musiał wypełnić papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (hasła) i dostarczyć go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej potrzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana przez Agencję w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Tak więc od tego roku będzie można uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu. Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni (dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.     Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rozpoczyna-sie-przyjmowanie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-obszarowych-za-2017-rok.html

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok / Czytaj więcej...

wtorek, 14, marzec 2017 07:21

Montaż solarów w gminie

Rozpoczął się montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminach Panki i Przystajń. Kolektory będą wspomagać produkcję ciepłej wody użytkowej. Wykonawcą zadania jest skierniewicka spółka Antinus.   To jedna ze sztandarowych i kluczowych inwestycji w tym roku w gminie. Na realizację projektu pozyskano ponad 3,8 mln zł dotacji ze środków unijnych. Przetarg przyniósł jednak spore oszczędności. Za zaprojektowanie i montaż instalacji na 354 budynkach mieszkalnych i 5 budynkach użyteczności publicznej, wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3,3 mln zł. W gminie Panki urządzenia zostaną zamontowane na 180 budynkach, w sąsiedniej – na 179.   Jednym z celów projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń ze spalin na zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne. Zjawisko złej jakości powietrza dotknęło tegorocznej zimy wszystkich. Stężenie pyłu zawieszonego wielokrotnie przewyższało dopuszczalne normy. – Na tą chwilę już prawie wszystkie umowy z mieszkańcami są zawarte, a inwentaryzacja na budynkach dobiega końca. Ruszyły instalacje pierwszych zestawów solarnych – informuje wójt Bogdan Praski. Koszty, które ponoszą poszczególni mieszkańcy wahają się pomiędzy 1,2-1,8 tys. zł, w zależności od wielkości instalowanego zestawu. O kolejności montażu decyduje wykonawca inwestycji. Urządzenia objęte są gwarancją, jak również wieloletnią usługą serwisową. Na kolektory słoneczne 15 lat oraz 7 lat na pozostałe elementy instalacji. Zakończenie prac planowane było, według umowy, na koniec sierpnia, choć firma Antinus zadeklarowała, że do końca czerwca zakończy montaż. – Deklaracja wykonawcy o możliwym wcześniejszym zakończeniu prac niezmiernie nas cieszy. Mieszkańcy już tego lata będą mogli korzystać z ciepłej wody, podgrzanej w sposób nowoczesny i ekologiczny – cieszy się Praski. Montaż instalacji solarnych nakierowany jest na osiągnięcie celu ekologicznego, jak również wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zamontowane kolektory mają jej wytworzyć łącznie półtora megawata. Ma to przynieść realne oszczędności każdemu domostwu. Oscylować one mają w kwocie sięgającej ponad 1 tys. zł rocznie. – Eksploatacja ma trwać aż do 2040 roku. Finalnie mieszkańcy zaoszczędzą, a gmina stanie się bardziej ekologiczna, co niewątpliwie przełoży się na poprawę komfortu życia – dodaje Elżbieta Wachowska, skarbnik gminy.   Źródło: http://wpankach.pl/ruszyla-kluczowa-inwestycja-w-gminie/    

Montaż solarów w gminie / Czytaj więcej...

poniedziałek, 13, marzec 2017 17:46

Biuro projektu "Innowacyjny region częstochowski"

Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Projekt adresowany jest do 50 osób w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1., zamieszkujących na terenie powiatu: m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie śląskim.   elem projektu jest adaptacja do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca 31.01.2018 r.  osób z Grupy Docelowej projektu poprzez: identyfikację potrzeb (IPD), pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz stażami zawodowymi potrzebnymi do uzyskania niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego, co pozwoli zwiększyć możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy w tym 100% tzw. młodzieży NEET.   Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. Dofinansowanie projektu z UE: 777 398,19 PLN Całkowita wartość projektu:  922 399,37 PLN Grupa docelowa: 50 osób – 28 kobiet i 22 mężczyzn, w tym co najmniej: 82%  – osoby biernych zawodowo 18% – osoby bezrobotne  niezarejestrowane w Urzędach Pracy, w tym co najmniej: 7% ogółu uczestników – osoby długotrwale bezrobotne, 6% – osoby z niepełnosprawnościami · mieszkańcy województwa śląskiego powiatu  m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie · osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy), · osoby z niepełnosprawnościami– osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub o o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia (orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów), o a także osoby z zaburzeniami psychicznymi     Oferujemy: · Indywidualny Plan Działania · Doradztwo Zawodowe · Pośrednictwo Pracy · Trening Umiejętności Psychospołecznych · Porady prawne dla osób z niepełnosprawnościami  

Biuro projektu "Innowacyjny region częstochowski" / Czytaj więcej...

piątek, 10, marzec 2017 07:19

„Extraszkolna stołówka z Delmą Extra”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach przystąpiła do akcji „Extraszkolna stołówka z Delmą Extra”, w ramach której nasza szkolna stołówka może zmienić swój wizerunek. Dotychczas pięknie i nowocześnie wyposażona stołówka była jedynie w sferze niespełnionych marzeń naszej Szkoły. To jakby „stalowy mur”, którego do tej pory nie udało się przebić ani pokonać.     Dzięki Waszym głosom marzenie to możemy spełnić! Zajmie to tylko chwilę codziennie, a może uczynić wiele szczęścia uczniom naszej Szkoły. Wystarczy codziennie oddać swój głos poprzez kliknięcie na stronie internetowej www.extrastolowki.pl w zdjęcie naszej stołówki, podanie adresu e-mail, zaakceptowanie regulaminu oraz potwierdzenie oddania głosu poprzez kliknięcie w link, który zostanie przesłany na adres e-mail. Szansę na zwiększenie wygranej można dokonać poprzez zakup Delmy Extra i zarejestrowanie pagonu, za który możemy zyskać aż 10 punktów.   Serdecznie zachęcamy włączenia się do akcji „Dorośli głosują, dzieciaki zyskują”.   Będziemy wdzięczni za każdy oddany głos!    

„Extraszkolna stołówka z Delmą Extra” / Czytaj więcej...

piątek, 24, luty 2017 06:58

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE PANKI

23 lutego br. w Restauracji Athena w Pankach odbyła się wyjątkowo miła uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy Panki – Bogdan Praski, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy – Ryszard Olczyk oraz Zastępca Kierownika USC w Pankach –  Krystyna Kubat wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali również kwiaty i pamiątkowe prezenty. Po uroczystym obiedzie i odśpiewaniu tradycyjnego sto lat Małżonkowie opowiadali jaka jest recepta na wspólne, szczęśliwe przeżycie 50 lat. Złote Gody: Teresa i Kazimierz Wręczyccy Halina i Marian Gmyrek Krystyna i Ryszard Radzioch Krystyna i Konrad Nicpoń Jadwiga i Andrzej Orłowscy Teresa i Lucjan Brzęczek Sabina i Piotr Olczyk Diamentowe Gody: Aniela i Kazimierz Jeziorscy Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, tak pięknych okazji do świętowania.  

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE PANKI / Czytaj więcej...

środa, 15, luty 2017 13:50

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Panki  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod linkiem: http://www.bip.panki.pl/upload/20170216121610i1ybmkzklyxa.pdf Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert: Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert / Czytaj więcej...

środa, 15, luty 2017 11:54

Prawie 11 tys. zł zebranych na leczenie Kacpra

W miniony weekend w hali przy ulicy Ogrodowej w Pankach odbyła się szczególna impreza charytatywna. Cały dochód z tego wydarzenia trafił już na konto fundacji, która zbiera pieniądze na leczenie padaczki u 9-letniego mieszkańca Konieczek. – Zebraliśmy dokładnie 10.534,87 zł. To o około dwa tysiące złotych więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji – informuje Jarosław Wójcik (na zdjęciu), muzyk i przedsiębiorca, który od trzech lat wspólnie z urzędem gminy organizuje w Pankach koncerty charytatywne. Oprócz licznych występów artystycznych, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szeregu licytacji, a także wrzucić datki do puszki. Prawdziwy podziw wzbudziła postawa strażaków z Konieczek. Po wylicytowaniu piłki przekazanej przez Jakuba Błaszczykowskiego, druhowie przekazali 2 tys. zł, a sam przedmiot licytacji oddali organizatorom z przeznaczeniem do wykorzystania podczas kolejnej aukcji. – Tym samym będzie jeszcze okazja by wylicytować tę piłkę podczas pikniku rodzinnego, który zamierzamy zorganizować w czerwcu z okazji Dnia Dziecka. Oprócz niej zostało nam jeszcze wiele gadżetów do zlicytowania i na pewno zostaną one właściwie spożytkowane – deklaruje Wójcik. Według organizatorów, trzecią edycję imprezy odwiedziło w sumie kilkuset mieszkańców gminy. Koncert zgromadził także wielu lokalnych przedsiębiorców, artystów i samorządowców. Zabrakło jedynie radnych opozycji i samej przewodniczącej rady gminy.   Źródło: www.wpankach.pl

Prawie 11 tys. zł zebranych na leczenie Kacpra / Czytaj więcej...

środa, 15, luty 2017 07:34

Projekt „Innowacyjny region częstochowski”

Projekt „Innowacyjny region częstochowski” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Celem jest adaptacja do potrzeb lokalnego rynku pracy osób biernych zawodowo do 29 roku życia z terenu powiatów częstochowskiego, myszkowskiego oraz kłobuckiego. W ramach działania oferuje zajęcia aktywizacyjne (wsparcie doradców zawodowych, porady prawne, pośrednictwo pracy) jak również szkolenie z zakresu IT oraz 3 – miesięczne płatne staże zawodowe. Projekt realizowany jest przez Business School Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie ul. Bagatela13. Biuro projektu mieści się w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 pok. 35, Tel. 537-093-590, e-mail: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .    

Projekt „Innowacyjny region częstochowski” / Czytaj więcej...

poniedziałek, 13, luty 2017 07:42

Przerwa w dostawie wody

  KURENDA: Przerwa w dostawie wody   Urząd Gminy w Pankach informuje, że w dniu 14.02.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii. Dotyczy: - miejscowość Panki, ul. Tysiąclecia od nr 32 do końca, ul. Krótka od nr 1 do nr 3, ul. Wspólna oraz ul. Łąkowa.   Za utrudnienia przepraszamy.  

Przerwa w dostawie wody / Czytaj więcej...

środa, 08, luty 2017 08:05

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych "Strażak Cup"

18 lutego 2017 r. (sobota), na hali sportowej w Pankach, odbędzie się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych "Strażak Cup". Organizatorem sportowej imprezy jest Starostwo Powiatowe, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pankach, OSP Panki. W turnieju będą brać OSP z powiatu kłobuckiego. Gotowość do gry wyraziły OSP Panki, OSP Zamłynie, OSP Hutka, OSP Kuźniczka, OSP Truskolasy, OSP Starokrzepice, OSP Ostrowy nad Okszą, OSP Grodzisko, OSP Miedzno i OSP Iwanowice Duże. Wstęp wolny.  

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych "Strażak Cup" / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Konferencja "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania" 2017-03-21 13:28:38

Poseł Tomasz Jaskóła, który objął patronatem wydarzenie, ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania". Konferencja odbędzie się w Częstochowie w obiekcie Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowanym przy ul. J.H.Dąbrowskiego 73 (Aula D1, II piętro)  w Częstochowie w dniu 29 marca 2017 roku. Cel konferencji to zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia mieszkańców regionu północnego województwa śląskiego. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy gminami regionu północnego województwa śląskiego w zakresie działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji. Przygotowując program staraliśmy się aby był on atrakcyjny, biorąc pod uwagę aktualne aspekty związane z procesem kontroli mieszkańców, możliwości pozyskiwania środków finansowych, wpływu na zdrowie, nowych metod monitoringu i wiele wiele innych. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nim, uczestnictwa i zabrania głosu w tej ważnej sprawie dla nas wszystkich. Konferencja jest bezpłatna.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Samoobrona Kobiet 2017-03-15 11:13:56

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony. Każda grupa kobiet uczestniczy w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca) w wytypowanym obiekcie wojskowym w Białymstoku, Bielsku-Białej, Brzegu, Bydgoszczy, Gdyni, Giżycku, Gliwicach, Hrubieszowie, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lidzbarku Warmińskim, Łasku, Międzyrzeczu, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Sulechowie, Szczecinie, Świętoszowie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Ustce, Warszawie, Wrocławiu, Zakopanem, Zamościu i Zegrzu.   Więcej informacji:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok 2017-03-15 10:37:23

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie. Przede wszystkim łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek. Jeszcze rok temu, każdy kto chciał otrzymać taki dostęp musiał wypełnić papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (hasła) i dostarczyć go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej potrzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana przez Agencję w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Tak więc od tego roku będzie można uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu. Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni (dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.     Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rozpoczyna-sie-p…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Montaż solarów w gminie 2017-03-14 07:20:57

Rozpoczął się montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminach Panki i Przystajń. Kolektory będą wspomagać produkcję ciepłej wody użytkowej. Wykonawcą zadania jest skierniewicka spółka Antinus.   To jedna ze sztandarowych i kluczowych inwestycji w tym roku w gminie. Na realizację projektu pozyskano ponad 3,8 mln zł dotacji ze środków unijnych. Przetarg przyniósł jednak spore oszczędności. Za zaprojektowanie i montaż instalacji na 354 budynkach mieszkalnych i 5 budynkach użyteczności publicznej, wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3,3 mln zł. W gminie Panki urządzenia zostaną zamontowane na 180 budynkach, w sąsiedniej – na 179.   Jednym z celów projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń ze spalin na zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne. Zjawisko złej jakości powietrza dotknęło tegorocznej zimy wszystkich. Stężenie pyłu zawieszonego wielokrotnie przewyższało dopuszczalne normy. – Na tą chwilę już prawie wszystkie umowy z mieszkańcami są zawarte, a inwentaryzacja na budynkach dobiega końca. Ruszyły instalacje pierwszych zestawów solarnych – informuje wójt Bogdan Praski. Koszty, które ponoszą poszczególni mieszkańcy wahają się pomiędzy 1,2-1,8 tys. zł, w zależności od wielkości instalowanego zestawu. O kolejności montażu decyduje wykonawca inwestycji. Urządzenia objęte są gwarancją, jak również wieloletnią usługą serwisową. Na kolektory słoneczne 15 lat oraz 7 lat na pozostałe elementy instalacji. Zakończenie prac planowane było, według umowy, na koniec sierpnia, choć firma Antinus zadeklarowała, że do końca czerwca zakończy montaż. – Deklaracja wykonawcy o możliwym wcześniejszym zakończeniu prac niezmiernie nas cieszy. Mieszkańcy już tego lata będą mogli korzystać z ciepłej wody, podgrzanej w sposób nowoczesny i ekologiczny – cieszy się Praski. Montaż instalacji solarnych nakierowany jest na osiągnięcie celu ekologicznego, jak również wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zamontowane kolektory mają jej wytworzyć łącznie półtora megawata. Ma to przynieść realne oszczędności każdemu domostwu. Oscylować one mają w kwocie sięgającej ponad 1 tys. zł rocznie. – Eksploatacja ma trwać aż do 2040 roku. Finalnie mieszkańcy zaoszczędzą, a gmina stanie się bardziej ekologiczna, co niewątpliwie przełoży się na poprawę komfortu życia – dodaje Elżbieta Wachowska, skarbnik gminy.   Źródło: http://wpankach.pl/ruszyla-kluczowa-inwestycja-w-gminie/    …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Biuro projektu "Innowacyjny region częstochowski" 2017-03-13 17:46:08

Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Projekt adresowany jest do 50 osób w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1., zamieszkujących na terenie powiatu: m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie śląskim.   elem projektu jest adaptacja do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca 31.01.2018 r.  osób z Grupy Docelowej projektu poprzez: identyfikację potrzeb (IPD), pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz stażami zawodowymi potrzebnymi do uzyskania niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego, co pozwoli zwiększyć możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy w tym 100% tzw. młodzieży NEET.   Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. Dofinansowanie projektu z UE: 777 398,19 PLN Całkowita wartość projektu:  922 399,37 PLN Grupa docelowa:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„Extraszkolna stołówka z Delmą Extra” 2017-03-10 07:19:00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach przystąpiła do akcji „Extraszkolna stołówka z Delmą Extra”, w ramach której nasza szkolna stołówka może zmienić swój wizerunek. Dotychczas pięknie i nowocześnie wyposażona stołówka była jedynie w sferze niespełnionych marzeń naszej Szkoły. To jakby „stalowy mur”, którego do tej pory nie udało się przebić ani pokonać.    

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2017-03-08 07:34:55

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń

 

Przydatne linki